Răspunderea Managerilor (Directors & Officers Liability)

Societăţile pe acţiuni implică, de obicei, interesele mai multor acţionari şi o conducere executiva si administrativă, compusă din mai mulţi administratori si directori. O societate în această situaţie este  supusă unor riscuri specifice precum: evoluţia şi performanţele societăţii, interesele, loialitatea şi imparţialitatea directorilor în relaţiile lor cu toţi acţionarii, precum şi riscurile deciziilor directorilor ce pot greva societatea în relaţiile sale cu terţii.

Asigurarea de răspundere profesională a managerilor (D&O)

În conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi directorii executivi ai societăţilor pe acţiuni au obligaţia de a încheia asigurarea de răspundere civilă a managerilor.

 

Riscuri acoperite:

Sunt acoperite: pagubele produse prin orice act culpabil, real sau presupus, comis de administratori sau directori executivi ai societăţii pe acţiuni, precum şi cheltuielile de apărare în legatura cu o cerere de despăgubire înaintată pentru un asemenea act culpabil.

Poate fi cuprinsa in asigurare si situatia în care, în eventualitatea decesului sau incapacităţii suferite de administratori şi/sau directori executivi, se formuleaza orice cerere de despăgubire pentru acte culpabile sau presupuse, comise de catre administratori şi/sau directori executivi, cereri ce poarta asupra averii moştenitorilor sau reprezentantului legal al acestora.

 

Avantaje, beneficii:

    1. Deductibilitate – click pentru download extras deductibilitati din Codul Fiscal al României;
    2. Plata in rate: plata primelor de asigurare poate fi efectuata si in rate;
    3. Reasigurare.

9001.jpg

© 2020 by Asito Kapital

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page