Asigurarea domeniului petro-chimic

Asigurătorii spun despre industria petrochimica că este cel mai riscant domeniu. Din fericire, există atât tradiţie, cât şi soluţii specializate pentru acest tip de riscuri. Pachetul integrat acoperă riscurile din toate activităţile: prospectare, producţie, rafinare, transport, depozitare sau distribuţie.

 

Poliţe solicitate în mod curent sau obligatoriu de catre beneficiari:

    Poliţa de asigurare a utilajelor/echipamentelor/instalaţiilor (de suprafaţă sau subteran);
    Poliţa de asigurare de răspundere civilă a prestatorilor de servicii;
    Poliţa de asigurare de accidente persoane;


Poliţe facultative

    Poliţa de răspundere civilă a managerilor;
    Poliţa de asigurare pentru clădiri si bunuri persoane juridice;
    Poliţa de transport a mărfurilor pe timpul transportului CARGO (maritim, rutier, fluvial, aerian);
    Poliţa de asigurare CASCO EUROPA (pentru parcul auto)

 

 

Poliţa de asigurare a utilajelor/echipamentelor/instalaţiilor (de suprafaţă sau subteran)

Se pot asigura:

    1. Instalaţii de foraj, fixe sau mobile, împreună cu accesoriile acestora, pompe, rezervoare, prăjini, precum şi baracamentele aferente instalaţiilor de foraj, împreuna cu echipamentul tehnologic sau utilitar al acestora;
    2. Utilaje de construcţii, macarale fixe sau mobile, buldezere, excavatoare, basculante, pompe de ciment, etc. ;
    3. Diferite alte utilaje (de producţie, de şantier, de foraj, etc .).


Riscuri acoperite:

    Incendiu;
    Traznet;
    Explozie;
    Caderea aparatelor de zbor sau de parti componente ale acestora;
    Inundatie;
    Alunecare de teren;
    Cutremur;
    Uragan, furtuna, vijelie;
    Grindina;
    Daune provocate de diferite obiecte, vehicule sau animale;
    Furt;
    Spargerea accidentala a conductelor sau a rezervoarelor instalaţiilor tehnice;
    Avarii accidentale ale echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor. 


Clauze suplimentare:

    1. Pierderea controlului puţului;
    2. Surparea pereţilor puţului şi prinderea în subteran a sapelor şi dricolajelor;
    3. Explozia în puţ;
    4. Acoperire tip CASCO pentru utilajele mobile.

 

 

Avantaje, Beneficii

    1. Deductibilitate – click pentru download extras deductibilitati din Codul Fiscal al României;
    2. Plata in rate: plata primelor de asigurare poate fi efectuata si in rate;
    3. Garanţie bancară;
    4. Avans din despagubire: pentru a urgenta instrumentarea daunelor, Asito Kapital SA acorda clienţilor, în baza primei constatari, avansuri din despagubire, urmand ca, la final, sa regularizeze intreaga dauna;
    5. Reasigurare.

9001.jpg

© 2020 by Asito Kapital

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page