Construcţii Montaj (Contractor ’s ALL RISKS )

Investiţiile în construcţii, amenajări hidrotehnice, dezvoltarea căilor de comunicaţii sau  a  unor proiecte imobiliare implică intotdeauna sume importante de bani, proiecte, materiale, echipamente şi resuse umane.Toate aceste lucruri, pe toată perioada construcţiei, trebuie asigurate, fie in calitate de beneficiar al acestora, fie de contractor general, chiar şi catre subcontractor. Cea mai bună alegere în această situaţie este poliţa de asigurare a clădirilor în construcţie “Construcţii – Montaj ”.

​​

Asigurarea proiectelor în construcţie <Construcţii – Montaj>

 

Pot face obiect al asigurarii:

    1. Construcţii Montaj
        Lucrarile de construcţii, amenajări sau activităţile conexe sau subordonate acestora;
        Materialele de construcţii, folosite pentru construcţii, amenajari, etc;
        Costul mâinii de lucru folosita pentru construirea clădirii;
        Costurile de proiectare sau arhitectura ;
        Orice alte costuri cuprinse în devizul de contrucţii montaj;
    2. Răspunderea Civilă
        Răspunderea Civilă a contractorului sau a subcontractorilor faţă de beneficiar ;
        Răspunderea Civilă incrucisată a subcontractorilor şi a contractorului general;
        Răspunderea Civilă a beneficiarului faţă de contractori sau alte terţe persoane;
    3. Pierderi din întreruperea activităţii ca urmare a unor riscuri asigurate
        Pierderi financiare cauzate de întarzierea livrării, provocată de catre  riscurile asigurate;
        Pierderea chiriei ce ar fi fost încasată, dacă clădirea s-ar fi livrat la termen;
        Pierderea unei părţi din valoarea de vânzare, ca urmare a scăderii preţului pe piaţă în perioada de întarziere.

Riscuri acoperite

1. Construcţii Montaj
        Incendiu;
        Traznet;
        Explozie;
        Caderea aparatelor de zbor sau de parti componente ale acestora;
        Inundatie;
        Alunecare de teren;
        Cutremur;
        Uragan, furtuna, vijelie;
        Grindina;
        Daune provocate de diferite obiecte, vehicule sau animale;
        Furt;
        Spargerea accidentala a conductelor,  instalatiilor tehnice (apa potabila, canalizare, incalzire, prevenire incendii);
        Tasare;
        Alunecarea terenului adiacent;
        Avarierea accidentală a instalaţiilor subterane;
        Avarierea accidentală a cablurilor, ţevilor sau rezervoarelor subterane pentru care   asiguratul răspunde legal.


2. Răspundere Civilă
        Vătămarea corporală, îmbolnăvirea sau decesul unor terţe persoane;
        Avarierea sau distrugerea unor bunuri/utilaje/instalaţii/echipamente aparţinînd terţelor persoane;
        Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;


3. Pierderi din întreruperea activităţii ca urmare a unor riscuri asigurate
        Pierderea chiriei ce ar fi fost încasată în perioada de întârziere , dacă clădirea s-ar fi livrat la termen;
        Pierderea unei părţi din valoarea de vânzare, ca urmare a scăderii preţului pe piaţă în perioada de întarziere
        Scaderea valorii terenului;
        Alte pierderi financiare cauzate de întarzierea livrării, provocată de riscurile asigurate.


Clauze suplimentare:

    Asigurarea utilajelor, maşinilor, instalaţiilor şi a echipamentelor folosite în lucrarile de construcţii montaj;
    Avarii accidentale la testarea maş inilor si utilajelor;
    Cheltuieli pentru curatarea locului si eliminarea molozului;
    Cheltuieli de reproiectare (servicii de inginerie si arhitectura);
    Cheltuielile facturate de catre I.S.U., ocazionate de stingerea incendiilor;
    Sediu nou – acoperire temporară.

 

Avantaje, Beneficii:

    1. Deductibilitate – click pentru download extras deductibilitati din Codul Fiscal al României;
    2. Plata in rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuata si in rate;
    3. Avans din despagubire: pentru a urgenta instrumentarea daunelor, Asito Kapital SA acorda clienţilor, în baza primei constatari, avansuri din despagubire, urmand ca, la final, sa regularizeze intreaga dauna;
    4. Reasigurare.

9001.jpg

© 2020 by Asito Kapital

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page