CASCO

Stampila Treaz la Volan.jpg

Cu minim de efort si maximum de confort, CASCO EUROPA acoperă toate statele continentului european.

In plus, asigura asistenţă tehnică rutieră pe teritoriul României, constatări de daune şi decontări directe cu maximă promptitudine.

 

CASCO EUROPA – Acoperire Standard
Clauza AK01 – Asistenta Tehnica Rutiera
Clauza AK02 – Circulaţie în afara drumurilor publice
Clauza AK03 – Efectele patrunderii în locuri inundate
Clauza AK04 – Accidente persoane din autovehicul
Clauza AK05 – Accidente persoane şi bagaje din autovehicul

Se pot asigura: autovehicule înmatriculate în România sau în străinătate, acestea din urmă asigurandu-se numai pentru riscul de avarie, riscul de furt fiind exclus, dacă nu se convine altfel (acoperire parţială sau cu franşiză).
 

Se preiau in asigurare:​

 

 

 1. ​ Autovehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane acţionate pe principiul motorului şi înmatriculate potrivit dispoziţiilor legale pentru a circula pe drumurile publice (ex: autoturisme, camioane, trailere, remorci, motociclete, cvadricicluri, autobuze, autocare, tractoare, etc), inclusiv remorcile şi semi-remorcile acestora;

 2. ​Autovehicule pentru transporturi terestre de bunuri, acţionate pe principiul motorului construite şi echipate pentru diverse destinaţii speciale, înmatriculabile sau neînmatriculabile, inclusiv diferite utilaje speciale montate pe auto şasie;

 3. ​Suplimentar asigurării vehiculului, pot fi asigurate şi diverse echipamente omologate, instalate suplimentar în mod permanent de catre producător sau de către personal autorizat pe/în vehicul, specificate expres în poliţa de asigurare.

 

CASCO EUROPA – acoperire standard
Polita ta de asigurare este valabila pe tot continentul european:

 

Riscuri acoperite (Standard):

 

Deformari mecanice: coliziuni, ciocniri, loviri, răsturnari, zgârieri, izbiri cu autovehicule şi/sau corpuri mobile sau imobile aflate în afara sau în interiorul autovehiculului Asigurat, căderi ale autovehiculului, căderi pe autovehiculul asigurat a unor corpuri, derapări;
Fenomene Naturale: ploaie torenţiala, grindină, inundaţie, furtună, uragan, trăsnet, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zapadă, daune datorate greutaţii stratului de zapadă sau gheaţă, acţiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape, furtună şi uragan, acoperirea cu un strat de apă a locului unde se află parcat (garat) sau staţionat autovehiculul asigurat.
Incendiu: incendiu, explozie, pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau diverse alte distrugeri ca urmare a incendiului, avarieri ca urmare a exploziei sau a trăsnetului produse la distanţa de autovehiculul asigurat, dacă explozia sau trăsnetul au fost cauza avariei;
Furt: Furtul autovehiculelor sau a parţilor componente, dotărilor suplimentare, modificărilor constructive permanente sau piese ale acestuia precum şi pagubele provocate ca urmare a furtului sau tentativei de furt.
Vandalism: Vandalism;
Pagube produse de autori necunoscuţi: rezultate ca urmare a unuia din riscurile asigurate de mai sus;
Cheltuieli: Cu limitarea pagubelor produse autovehiculului, provocate de măsurile luate în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau diminuarea efectelor riscului asigurat;
Pentru transportarea autovehiculului dacă nu poate fi deplasat prin forţe proprii, de la locul producerii evenimentului asigurat la atelierul de reparaţii care poate efectua reparaţia, cel mai apropiat sau la locul de adăpostire (in limita tarifelor de transport percepute de firmele specializate);
Efectuate în vederea înlocuirii setului de închidere al autovehiculului asigurat (butuc, yale, buşon rezervor şi/sau contact pornire) în cazul furtului sau pierderii cheilor acestuia.
Riscuri speciale:
- Efectele poluării, contaminării, acţiunii substanţelor chimice, a acizilor când s-au produs fie din culpa unor terţi, identificaţi cu certitudine drept autori ai producerii pagubelor, fie în trafic ca urmare a unui eveniment rutier;
- Incendiu sau explozie ca urmare a transportării de substanţe periculoase sau combustibile numai de către autovehiculele specializate în acest sens, echipate şi autorizate conform legii;
- Acţiunea curentului electric asupra instalaţiilor şi aparaturii electrice când au fost urmate de incendiu;

- Influenţa temperaturii asupra componentelor autovehiculului ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii ori a supraîncălzirii când survin datorită unui risc asigurat;
- Deschiderea capotei în timpul mersului dacă survine în cadrul unui risc asigurat (ex: accidente rutiere, loviri, izbiri);
- Pagube produse în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni ,dacă autovehiculul asigurat era furat;
 

Situatii speciale:

 

 1.     Poliţa de asigurare acoperă şi cazurile în care autovehiculul este condus de către altă persoană decât Asiguratul, numai cu acordul acestuia;

 2.     Poliţa de asigurare se extinde automat în afara teritoriului României ,fără plata unor prime suplimentare şi fără obligativitatea încheierii la ASITO KAPITAL S.A. a asigurării de răspundere civila pentru accidente de autovehicule fata de terţi.

În concluzie, acoperirea standard, prin cumulul de riscuri asigurate, furnizează acoperire satisfăcătoare pentru orice client, banca sau societate de leasing.

 

Clauza AK01 – Asistenţă Tehnică Rutieră
Oferă protecţie clientului în situaţiile neplăcute cauzate de imposibilitatea de a mai circula cu maşina, fie ca imposibilitatea de deplasare intervine ca urmare a unui eveniment rutier, ori unei defecţiuni tehnice chiar şi a furtului autovehiculului. Clauza acoperă cheltuielile de tractare, cazare şi transport.

Clauza se acorda gratuit, conţine acoperire in limita a 2 evenimente, ce pot totaliza împreuna maxim 500 EUR sau echivalent, şi este valabilă pe tot teritoriul României.

 

Clauza AK02 – Circulaţie în afara drumurilor publice
În mod obişnuit, contractele de asigurare Casco oferă protecţie doar pentru drumurile publice in sensul larg al acestora, clauza Circulaţie în afara drumurilor publice venind în întâmpinarea pasionaţilor de off-road şi largind aria de acoperire a poliţei de asigurare la care se ataşeaza, acesta devenind valabila pe tot cuprinsul “terra ferma”.

Clauza AK03 – Efectele pătrunderii în locuri inundate
Exista cazuri când apa bălţilor de pe carosabil crează probleme şoferilor, clauza Efectele pătrunderii in locuri inundate acoperind acele situaţii cand apa provoaca pagube autovehiculului, un exemplu elocvent în acest sens fiind aspirarea apei în motor.

In concluzie, acoperirea standard împreuna cu cele 3 clauze de mai sus completează până la 100% acoperirea maxim posibilă ce poate fi oferită unui autovehicul. În plu,s faţă de autovehicul se pot proteja şi persoanele şi bagajele din autovehicul:

Clauza AK04 – Accidente persoane din autovehicul
Pasagerii din maşina ta sunt deobicei cele mai importante persoane din viaţa ta, protejează-le viitorul prin clauza Accidente Persoane din autovehicul. Se asigură astfel pasagerii autovehiculului asigurat în contractul de bază, la care clauza se ataşează, pe tot timpul călătoriei sau timpului în care aceştia se află în autovehicul .
 

Riscuri acoperite:

 •     Deces din accident rutier;

 •     Invaliditate permanenta din accident rutier;

 •     Cheltuieli de spitalizare (indemnizatie zilnica) în urma unui accident rutier;

 •     Incapacitate temporara de munca din accident rutier (indemnizatie zilnica).

 

Clauza AK05 – Accidente persoane şi bagaje din autovehicul
Este o extensie a clauzei de accidente persoane şi oferă acoperire pentru bagajele transportate de pasagerii autovehiculului în timpul călătoriei lor, contra riscurilor din contractul de bază. Această acoperire suplimentară este, de obicei, apreciată de persoanele ce ţin ca, la achiziţionarea unei polite casco, aceasta să ofere acoperire 100%. De asemenea, este o clauză obligatorie în cadrul societăţilor de transport persoane, tip taximetre.

Aşadar CASCO EUROPA împreună cu cele 5 clauze speciale oferă maximul posibil ce poate fi asigurat printr-un contract de asigurare CASCO.

 

Avantaje, Beneficii

    1. Deductibilitate – click pentru download extras deductibilitati din Codul Fiscal al României;
    2. Plata in rate: plata primelor de asigurare poate fi efectuata si in rate;
    3. Reasigurare.
 

9001.jpg

© 2020 by Asito Kapital

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Wix Google+ page